Prezentacije su na engleskom ili hrvatskom jeziku, u tekstu kojeg smo dobili od predavača, bez prijevoda na drugi jezik.